Regulamin użytkowania

1. Właścicielem serwisu oraz strony internetowej jest firma GringoFly Jan Rentowski z siedzibą w Krakowie 31-303, ul. Styki 15 NIP: 9451922019 (dalej jako GringoFly).
2. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem serwisu PauU / PayPal.
3. Zakupu można dokonać poprzez wpłatę bezpośrednio na nasze firmowe konto bankowe, a także poprzez płatność kartą kredytową lub e-przelewem za posrednictwem PayU. Voucher, po dokonaniu wpłaty oraz wypełnieniu formularza, zostanie wysłany na podany adres mailowy. Na maila także wysyłane jest potwierdzenie wpłaty. Pamiętaj, że nie można wykorzystać vouchera po upływie terminu jego ważności. Vouchera nie można wymienić na gotówkę.
4. Wszystkie vouchery (nawet te imienne) są wystawione "na okaziciela" więc osoba, która pojawi się na miejscu realizacji będzie mogła skorzystać z ważnego vouchera, nawet jeśli to nie jej nazwisko widnieje na kuponie, o ile ten fakt został wcześniej zgłoszony organizatorowi lotów. Umożliwia to przekazanie vouchera jeśli osoba wpisana na kuponie z jakichś względów sama nie może skorzystać z lotu.
5. Voucher może być realizowany wyłącznie przez GringoFly.
6. Jeżeli jesteś niezadowolony z zakupu bądź kupiłeś zbyt dużą liczbę voucherów, zgodnie z ustawa o warunkach zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną (Ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.), możesz dokonać zwrotu w terminie 14 dni od dnia zakupu, o ile voucher nie został przez Ciebie wykorzystany lub spersonalizowany.
7. Według ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (art.38) nie można dokonać rezygnacji z usług, jeśli w warunkach zakupu został ustalony termin realizacji lub okres śwadczenia usługi. Zgodnie z tą ustawą nie można dokonać zwrotu spersonalizowanego zakupu, którego przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb, czyli np. wypełnionego vouchera imieniem i nazwiskiem osoby korzystającej z usługi, czy też np. zorganizowania usługi na specjalnych warunkach pod indywidualne ustalenia. Także, zgodnie z ww ustawą nie można zrezygnować z usługi, która polega na świadczeniu usług w zakresie wydarzeń rozrywkowych i sportowych. Zwrot zapłaconej kwoty zostanie dokonany niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od daty otrzymania oświadczenia. Zwrot zostanie potwierdzony wiadomością e-mail i będzie dokonany tym samym kanałem, którym przeprowadzona była płatność.
8. Po dokonaniu zakupu można dokonać rezerwacji terminu lotu. W przypadku nieodwołania rezerwacji z min. 24-godz. wyprzedzeniem, lub niestawienia się na lot voucher przepada. Można jednak dokonać opłaty za niestawienie się na lot wg cennika i ponownie zarezerwować termin. Opłata za niestawienie się na lot nie wydłuża nam daty ważności lotu, a umożliwia ponowną jego rezerwację w okresie trwania jego ważności Nie można dokonać zmiany terminu ze względu na nieodpowiadające miejsce lotu.
9. Nie sprzedajemy lotów w Beskidzie Wyspowym ze wskazaniem na konkretną lokalizację, gdyż wybór lokalizacji na dany dzień jest uzależniony od warunków pogodowych. Sprzedajemy lot i umawiamy się na wybrany przez Państwa termin i od pogody w tym terminie uzależnione będzie gdzie warunki meteorologiczne pozwolą na wykonanie lotu. Jedynie w przypadku lotów motoparalotnią istnieje możliwość zakupu ze wskazaniem na konkretną lokalizację.
10. Kupujący oraz posiadacz vouchera wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach związanych z realizacją usługi oraz celach marketingowych przez GringoFly oraz podmioty współpracujące, w szczególności na otrzymywanie informacji handlowych pochodzących od GringoFly oraz podmioty współpracujące. Jednocześnie informujemy, że zgodnie z art. 24 ust. 1 pkt.3i4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. , o ochronie danych osobowych, podanie danych jest dobrowolne, a ponadto każdemu użytkownikowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawianie oraz usuwania. W celu realizowania płatności dane będą udostępniane PayU, która jest również Administratorem Danych Osobowych.
11. Wystawiane vouchery ważne są 12 miesięcy od daty zakupu i w tym okresie można zrealizować lot. Posiadacz vouchera musi się skontaktować odpowiednio wcześniej, nie później jednak niż 14 dni przed upływem terminu ważności Vouchera, aby zarezerwować termin realizacji lotu.
12. GringoFly zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian w organizacji lotów, odwołania lub zmiany terminu na inny w związku z niesprzyjającymi warunkami meteorologicznymi, awariami technicznymi lub innymi przyczynami.
13. Przed przystąpieniem do lotu każdy pasażer składa własnoręczny podpis na Oświadczeniu, w którym m.in. deklaruje, że nie choruje na żadne przypadłości, które mogłyby go z tej aktywności wykluczać oraz, że nie znajduje się w momencie przystąpienia do lotu pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających. Pasażer deklaruje, że określenie jego stanu zdrowia i gotowości do przystąpienia do lotu znajduje się w jego własnym zakresie odpowiedzialności. Jeżeli Pilot lub inna osoba pracująca przy organizacji lotów ma wątpliwości co do stanu zdrowia lub trzeźwości pasażera, ma prawo odmówić wykonania lotu. W przypadku Pasażerów niepełnoletnich Oświadczenie musi zostać podpisane przez prawnego opiekuna.
14. W czasie startu, lotu oraz lądowania pasażer jest zobligowany wykonywać polecenia Pilota. Jeśli Pasażer nie będzie wykonywał poleceń Pilota, Pilot ma prawo przerwać start lub lot i odstąpić od jego dalszego wykonywania. W takim przypadku lot bezpowrotnie przepada i nie ma możliwości wykorzystania go ponownie w innym terminie lub przez inną osobę.
15. Pilot nie ponosi żadnej odpowiedzialności za powstałe w czasie lotu uszkodzenia lub zagubienia przedmiotów będących własnością Pasażera (np. telefon, kamera, aparat itp.). Jeśli istnieje ryzyko uszkodzenia lub zagubienia jakiegokolwiek przedmiotu, sugerujemy aby nie brać tego przedmiotu ze sobą na lot.
16. Pilot tandemu posiada Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej. Ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej Pilota pokrywa szkody powstałe wskutek błędu Pilota. Szkody powstałe z przyczyn innych niż błąd Pilota nie są objęte ubezpieczeniem. Jeśli Pasażer zechce posiadać dodatkowe ubezpieczenia (KL, NNW, ASSISTANCE itp.) powinien zaopatrzyć się w nie samodzielnie, na dzień odbywania lotu, z zaznaczeniem w trakcie kupowania ubezpieczenia “Cel wyjazdu: sporty wysokiego ryzyka”. Operacje taką Pasażer może wykonać samodzielnie, przez Internet (np. korzystając z oferty PZU Wojażer). W przypadku lotów w lokalizacjach znajdujących się poza terytorium Polski (np. loty z widokiem na Tatry odbywające się na Słowacji) pasażer jest zobligowany do wykupienia dodatkowego ubezpieczenia (KL, NNW z uwzględnieniem akcji ratowniczej za pomocą śmigłowca) we własnym zakresie. W razie nieokazania Pilotowi dowodu takiego ubezpieczenia w dniu lotu Pilot ma prawo odmówić wykonania lotu (lot w takim przypadku bezpowrotnie przepada) lub naliczyć opłatę za wykupienie w imieniu pasażera ubezpieczenia w dniu lotu.
17. Praktyczne aspekty oraz wszelkie szczegóły i porady związane z zakupem, rezerwacją i wykorzystaniem lotów opisane zostały w sekcji FAQ na stronie internetowej GringoFly. Zapoznanie się z treścią tej sekcji jest obowiązkowe, a jej zapisy stanowią uzupełnienie treści niniejszego regulaminu i traktowane są jako integralna część regulaminu.
18. Nabywca oświadcza, że zapoznał się zarówno z treścią niniejszego Regulaminu, jak i sekcji FAQ, akceptuje ich treść w całości i zobowiązuje się przestrzegać ich zapisów.
19. Niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Nabywcę Vouchera z momentem dokonania zapłaty. W przypadku gdy Nabywca i Pasażer to dwie różne osoby niniejszy regulamin uważany jest za zaakceptowany przez Pasażera w momencie zarezerwowania przez Pasażera lub w jego imieniu terminu na lot w tandemie.

Privacy policy

Dear Customer, taking care of your privacy below, we present you with the most important information about the principles of processing by us our personal data and cookies which we use.

1. Who is the data controller?

The administrator of personal data is Jan Rentowski GringoFly ul. Jana Styki 15, 31-303 Kraków, Poland, NIP: 9451922019.

The personal data administrator can also be contacted by calling +48 790 377 654, using the form on the website and via e-mail address info@gringofly.com

2. What is the purpose and legal basis for processing your personal data by us?

GringoFly processes your personal information in order to:

- conclusion and performance of benefits resulting from the sales contract (article 6 paragraph 1 point b RODO – processing in order to perform the contract),
- issuing invoices and accepting payments (article 6 paragraph 1 point b and c RODO),
- vindication of claims and defense against claims (article 6 paragraph 1 point f RODO),
- handling complaints (article 6 paragraph 1 point c RODO),
- collection, storage and provision of retention data to relevant authorities (article 6 paragraph 1 point c RODO),
- execution of customer requests (article 6 paragraph 1 point b RODO),
- sending commercial information regarding services to the email address provided in the form (legal basis – article 6 paragraph 1 point a RODO in relation to article 10 paragraph 2 of the Act and provision of services by electronic means - Your consent).

3. Do you have to provide your personal details?

Providing personal data is entirely voluntary, in some cases it may be necessary to conclude a sales agreement or offer.

Not submitting data to us may result in:

- lack of the possibility to register in the Store,
- the inability to use the Store's services,
- the inability to make purchases in the Store,
- no possibility to send an offer,
- the lack of the possibility to conclude a sales contract.

4. How long do we keep your personal data?

We will process your data for a period in which we will have a legal basis, and thus until:

- the processing of personal data will no longer be necessary for the purpose for which they have been collected and processed,
- the legal obligation ceases to be binding on us, obliging us to process your data,
- you will withdraw your consent to the processing of data, and there is no other legal ground for processing your personal data.

5. Social networking.

On our website there are also links to social websites. In order to learn about the privacy policies used by these portals, we encourage you to visit the websites of these entities.

6. How do we protect your personal data?

GringoFly ensures that it applies appropriate technical and organizational conditions to ensure the security of personal data being processed prior to its disclosure. For this purpose, appropriate procedures and documentation have been introduced as well as security of IT systems.

7. What are your rights in relation to the processing of your personal data by us?

Individuals whose personal data is processed by GringoFly are entitled to require GringoFly access to their personal data, rectification, supplementation, deletion or limitation of processing, have the right to data transfer, the right to object to the processing and the right to request processing restrictions. Moreover, these people are entitled to withdraw their consent and submit a complaint to the supervisory body. The supervisory body is the Inspector General for Personal Data Protection / President of the Office for Personal Data Protection. Withdrawal of consent for processing does not affect the lawfulness of processing, carried out on the basis of consent before its withdrawal.

Contact us if you want to use the above rights.

8. Who can get acquainted with your personal data?

The recipients of personal data are GringoFly employees. In addition, on the basis of relevant agreements, these data may be transferred to entities cooperating with GringoFly in the performance of benefits under the contract. GringoFly may also provide data to relevant public authorities entitled to view retention data.