Firma Jan Rentowski Gringofly informuje, iż przystąpiła do realizacji projektu pn. „Loty widokowe paralotnią w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego”, dofinansowanego w ramach 6 Osi Priorytetowej Dziedzictwo regionalne, działanie 6.3 Rozwój wewnętrznych potencjałów regionu, poddziałanie 6.3.3 Zagospodarowanie rekreacyjne i turystyczne otoczenia zbiorników wodnych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020.

Projekt zakłada zakup specjalistycznego sprzętu paralotniowego, niezbędnego do odpłatnego wykonywania usług lotów widokowych (tandemowych) paralotnią i motoparalotnią (tzw. trajką) w otoczeniu Zbiornika Dobczyckiego. Okres realizacji projektu: 2018-2019.